Wydarzenie Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 
Szkolenie ONLINE:
"ZASTOSOWANIE DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W TERAPII."
📌 Termin szkolenia: 29-30.01.2021, godz. 9:00 - 16:00
📌 Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
📌 Dialog motywujący/Terapia motywująca (DM/TM) to niezwykle interesująca, nowatorska metoda pracy z trudnym pacjentem. Oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Jej twórcami są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. Polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić w pacjencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu.
Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów, jak samodestrukcyjne ryzykowne zachowania. Terapia motywująca coraz częściej stosowana jest wspólnie z innymi programami rehabilitacji psychologicznej np. wtórnej prewencji w leczeniu pacjentów z różnymi dolegliwościami somatycznymi czy w trakcie rehabilitacji osób z urazami lub chorobami narządów ruchu.
Dialog Motywujący znacząco wpływa na efekty terapii uzależnień, m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia aktywne uczestnictwo w terapii, zmniejsza zjawisko oporowania, zwiększa motywację w okresie po zakończeniu terapii, umożliwiając stawianie sobie kolejnych celów, budowanie więzi z rodziną, rozwijanie zainteresowań itp.
📌 Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych.
📌 Program szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne dialogu motywacyjnego:
a) Czym jest motywacja?
b) Co wpływa na motywacje klienta
c) Definicja dialogu motywacyjnego
2. Zasady dialogu motywacyjnego:
a) Zwalcz odruch naprawiania
b) Zrozum motywację klienta
c) Słuchaj klienta
d) Podbuduj klienta
3. Podstawowe umiejętności kliniczne wykorzystywane w terapii Dialogu Motywującego
a) OARS - Open-ended questions, Affirmations, Reflections, Summaries
b) ćwiczenia praktyczne narzędzi OARS
4. Komunikacja w Dialogu Motywującym - ćwiczenia praktyczne
a) słuchanie odzwierciedlające
b) bariery komunikacyjne
c) odzwierciedlenia ukierunkowujące
5. Fazy zmiany w DM i praca z klientem znajdującym się w danej fazie.
6. Układanie planu zmiany razem z klientem.
7. Zastosowanie narzędzi OARS- ćwiczenia praktyczne
a) pytania otwierające
b) dowartościowania
c) podsumowania
8. Budowanie języka zmiany- rozpoznawanie, wzmacnianie, wydobywanie
9. Postępowanie z oporem
10. Plan sesji i strategie terapeutyczne
11. Techniki pracy terapeutycznej z ambiwalencją u klienta
12. Udzielanie informacji
13. Pytania kluczowe
14. Negocjowanie planu leczenia
15. Superwizja przypadków, ćwiczenia praktyczne w dialogu motywującym.
📌 Trener: Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzaleznionych, współuzależnionych i DDA.
📌 Cena: 590 zł
📌 Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat!
Więcej informacji:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia...
szkolenia@dcp.wroclaw.pl
tel. 71 332 36 70