Wydarzenie Dolnośląskie Centrum Psychoterapi
 
Szkolenie ONLINE:
 
"TECHNIKI POZNAWCZE I BEHAWIORALNE W TERAPII CBT."
📌 Termin szkolenia: 08.01.2021, godz. 9:00 - 16:00
📌 Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
📌 Uczestnicy szkolenia uczestniczyć będą w w dwóch częściach - teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza z nich dostarczy informacji na temat samej terapii CBT, jej technik oraz ich zastosowania. Natomiast w części warsztatowej wszystkie zebrane informacje zostaną użyte w praktyce.
📌 Na szkolenie zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów i wychowawców zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i osób dorosłych. Uczestnicy praktycznie nauczą się konceptualizacji problemów oraz planowania procesu terapeutycznego.
📌 Program szkolenia:
1. Terapia poznawczo-behawioralna- założenia teoretyczne.
2. Konceptualizacja przypadków w terapii poznawczo- behawioralnej.
3. Praktyczne warsztaty konceptualizacji przypadków.
4. Techniki poznawcze w terapii CBT- prezentacja metod i warsztat praktyczny.
5. Techniki behawioralne w terapii CBT- prezentacja metod i warsztat praktyczny.
6. Techniki doświadczeniowe i wyobrażeniowe w terapii CBT - prezentacja metod i warsztat praktyczny.
7. Zastosowanie technik terapeutycznych CBT w pracy z zaburzeniami depresyjnymi, zab. lękowymi, zab. odżywiania, zab. osobowości.
8. Protokoły terapeutyczne w terapii poznawczo - behawioralnej.
9. Case study.
📌 Trener: Dominika Polkowska-Jaroszewicz - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (nr certyfikatu 369), członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Warszawie. Uczestniczyła w wielu kursach doskonalących, m.in. z zakresu seksuologii. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnorodnych placówkach (szpital psychiatryczny w Tworkach, poradnie: zdrowia psychicznego i psychologiczno-pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, specjalistycznym ośrodku dla osób z uszkodzeniami mózgu i chorobami neurologicznymi). Specjalizuje się w diagnostyce i pomocy psychologicznej oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej osób doświadczających zaburzeń nastroju (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe),z zaburzeniami lękowymi ( zaburzenia obsesyjno-kompulsywne- natręctwa, fobie, napady paniki), zaburzeniami osobowości, z trudnościami w relacjach interpersonalnych i życiu osobistym oraz w sytuacjach kryzysowych. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi z powodu psychozy. Swoją pracę poddaje regularniej superwizji.
📌 Cena: 399 zł
📌 Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat!
Więcej informacji:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia...
szkolenia@dcp.wroclaw.pl
tel. 71 332 36 70