Szkolenie ONLINE, które umożliwia uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w procesowym podejściu do zarządzania usługami w organizacji IT. Poznanie różnych standardów stosowanych w zarządzaniu usługami informatycznymi, różnych modeli procesów oraz podobieństw i różnic występujących między nimi. W szkoleniu podnoszona jest kwestia wartości i korzyści jakie można osiągnąć dzięki stosowaniu omawianych standardów.
 
Program szkolenia:
1. Standardy stosowane w zarządzaniu IT
ITIL – najlepsze praktyki ITSM
COBIT – koncepcja IT Governance
IT-CMF – model dojrzałości organizacji IT
Lean IT – podejście na obecne czasy
2. Proces i zarządzanie procesowe
Zarządzanie procesowe
Proces
Role w procesie
3. Usługa i model usługowy
Model usługowy
Usługa IT
Cykl życia Usługi
Zarządzanie Usługami
4. Procesy relacji z Biznesem
Strategia usług IT
Zarządzanie katalogiem usług
Zarządzanie finansami usług IT
Zarządzanie popytem
Zarządzanie poziomem usług
5. Procesy rozwoju i zmian
Zarządzanie portfelem usług IT
Zarządzanie zmianami
Koordynacja projektów
Weryfikacja i testowanie usług
Zarządzenie wersjami i wdrożeniami
6. Procesy dostarczania usług
Zarządzanie konfiguracją
Zarządzanie pojemnością
Zarządzanie dostępnością
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie ciągłością usług IT
7. Procesy utrzymania usług
Zarządzanie zasobami
Zarządzanie zdarzeniami
Zarządzanie problemami
Zarządzanie dostawcami
Doskonalenie usług
8. Procesy wsparcia użytkowników
Zarządzanie zgłoszeniami
Zarządzanie incydentami
Realizacja wniosków
Zarządzanie uprawnieniami dostępu
Zarządzanie wiedzą w Service Desku