Wydarzenie Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 
Szkolenie ONLINE:
"PACJENT W KRYZYSIE - INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRAKTYCE"
📌 Termin szkolenia: 22.01.2021, godz. 9:00 - 16:00
📌 Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
📌 Szkolenie zaczniemy od przedstawienia charakterystyki kryzysu i jego definicji. Uczestnikom zostaną również przedstawione modele interwencji kryzysowej, cechy interwentów a także podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji osób w kryzysie. Przydatną umiejętnością, której podstawy do nabycia nasi uczestnicy będą mogli zdobyć, będzie ocena natężenia kryzysu, sposobu funkcjonowania klienta w kryzysie oraz system selekcyjnej oceny. Na szkoleniu połączymy elementy wykładu z pracą warsztatową. Przećwiczymy kontakt z klientem oraz działania podejmowane podczas interwencji. Zajmiemy się również interwencją kryzysową ze strony prawnej, moralnej i etycznej – co warto wiedzieć, czego przestrzegać, o czym nie zapominać.
📌 Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej.
📌 Uczestnicy szkolenia zapoznają się z definicją i charakterystyką kryzysu
Program szkolenia:
1. Pacjent w kryzysie. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu.
2. Czym jest interwencja kryzysowa i jej modele.
3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową.
4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej.
5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej.
7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej.
8. System oceny selekcyjnej.
9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej.
10. Działanie w interwencji kryzysowej.
11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon.
12. Prawne, etyczne i moralne problemy w poradnictwie prowadzonym przez telefon.
13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów.
14. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym.
15. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej.
📌 Trener: Aleksandra Patyk - psycholog, trener, terapeuta w nurcie Gestalt, doktorantka Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Certyfikowany interwent kryzysowy i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również superwizuje własną pracę terapeutyczną i trenerską. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, postępowania z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi, diagnozy ASD i PTSD- dla specjalistów interwencji kryzysowej, psychologów, interwentów, służb medycznych, grup interdyscyplinarnych, policjantów. Długoletni pracownik oświaty i służby zdrowia. Realizowała projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Pracuje również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Wykładowca akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów) zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego. Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej.
📌 Cena: 399 zł
📌 Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat!
Więcej informacji:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia...
szkolenia@dcp.wroclaw.pl
tel. 71 332 36 70