Zapraszamy na szkolenie ONLINE "Komunikacja w zespole projektowym".
CELEM szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat komunikacji w zespole projektowym oraz poznanie praktycznych aspektów jej wykorzystania w zarządzaniu projektami. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aspektami organizacyjnymi i psychologiczno-społecznymi komunikacji oraz ich wpływem na jakość i efektywności projektów.
 
Program szkolenia:
1) Zarządzanie projektami
Projekty i standardy zarządzania projektami
Zespół projektowy i role w projekcie
Kierownik projektu
Ludzie i komunikacja w projekcie
2) Podstawy komunikacji
Informacja i proces komunikowania się
Podstawowy model komunikacji
Model rozumienia informacji
Komunikacja formalna i interpersonalna
3) Komunikacja w zespole projektowym
Podejście PMBoK®
Podejście PRINCE2®
Podejście Agile
Procedury vs. Współpraca
4) Rozwój umiejętności komunikacyjnych
Znaczenie zdolności komunikacyjnych
Szkolenia z zakresu komunikacji
Spotkania integracyjne i relacje nieformalne
Zarządzanie umiejętnościami komunikacyjnymi
5) Procesy zarządzania komunikacją w projekcie
Planowanie komunikacji
Dystrybucja informacji
Sprawozdawczość wykonania
Zarządzanie interesariuszami
6) Kanały i style komunikacji
Komunikacja pionowa (przełożony – podwładny)
Komunikacja pozioma
Komunikacja grupowa i indywidualna
Systemy gromadzenia i wyszukiwania informacji
7) Informacje zwrotne
Kultura czy obowiązek
Zasady przekazywania informacji zwrotnej
Konstruktywne i destruktywne informacje zwrotne
Przyjmowanie informacji zwrotnej
8) Komunikacja w nowoczesnych metodach zarządzania projektami
Współpraca w zespole projektowym
Zarządzanie transferem wiedzy
Organizacja pracy zespołowej
Przywództwo w zespole projektowym
9) Podsumowanie szkolenia