Organizator: JDS Consulting
 
Jak zweryfikować poprawność opracowania i funkcjonowania regulaminu ochrony danych osobowych w pracy zdalnej? - bezpłatny webinar
Czas trwania: 10:00-11:00
Zapisy: office@jds.com.pl
 
Praca zdalna z tymczasowego rozwiązania stała się rzeczywistością dla wielu organizacji. Wiele wskazuje, iż nieprędko się to zmieni. Wykonywanie obowiązków poza siedzibą firmy generuje nowe, realne zagrożenia związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Wielu z nas szybko wprowadziło różne regulaminy ochrony danych osobowych w pracy zdalnej bazując na ogólnodostępnych źródłach bądź własnych opracowaniach. Regulaminy powinny jednak odzwierciedlać rzeczywistą sytuację w naszej organizacji. Samo polecenie, aby stosować się do zapisów RODO jest niewystarczające i może prowadzić do sytuacji niepożądanych z punktu widzenia ochrony danych osobowych.
 
Sprawdź, czy Twój regulamin ochrony danych w pracy zdalnej jest aktualny i funkcjonuje prawidłowo.
 
Kto powinien wziąć udział w szkoleniu:
Pracodawcy (właściciele firm, przedstawiciele zarządów, osoby decyzyjne)
Działy HR
Działy IT
Działy Prawne
Inspektorzy Ochrony Danych
Specjaliści ds. bezpieczeństwa
Osoby współpracujące w oparciu o kontrakt B2B
Pracownicy wyznaczeni do organizacji pracy zdalnej
inne osoby zajmujące się ochroną danych
Zapisy: office@jds.com.pl
 
Zapraszamy!
Informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są wspólnie organizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9 oraz współorganizator szkoleń JDS Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gorzelnicza 9. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia na szkolenie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizowania działań marketingowych własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a ROODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Do momentu usunięcia danych, przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez przesłanie bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługujące Państwu prawa można wykonywać, pisząc na adres email: office@jds.com.pl lub wysyłając pismo na adres ul. Gorzelnicza 9, 04-212 Warszawa. W przypadku uznania, iż Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego