Wydarzenie Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Szkolenie ONLINE:
 
"DIAGNOZA I PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z OBJAWAMI DEPRESJI I NISKĄ SAMOOCENĄ. ZASTOSOWANIE KWESTIONARIUSZA CDI 2"
📌 Termin szkolenia: 08.01.2021, godz. 9:00 - 16:00
📌 Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
📌 Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową: wykład, dyskusja - wymiana doświadczeń, praca w małych grupach ćwiczeniowych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają sie z diagnozą i psychoterapią dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną a także z zastosowaniem Kwestionariusza CDI 2.
📌 Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące diagnozy i psychoterapii dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną z zastosowaniem Kwestionariusz CDI 2.
📌 Program szkolenia:
1. Epidemiologia depresji u dzieci i młodzieży
2. Obraz kliniczny depresji u dzieci i młodzieży
3. Przebieg i skutki depresji u dzieci i młodzieży
4. Założenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej depresji u dzieci i młodzieży
5. Psychoterapia poznawczo - behawioralna u dzieci i młodzieży
6. Jak powstaje niskie poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży
7. Zagrożenia płynące z doświadczenia niskiej samooceny
8. Źródło niskiej samooceny u dzieci i młodzieży
9. Jak walczyć z niską samooceną u dzieci i młodzieży
10. Techniki psychoterapeutyczne pomagające w podniesieniu samooceny u dzieci i młodzieży
11. Kwestionariusz CDI 2 - charakterystyka metody - metodologia - zastosowanie, procedura badania - interpretacja wyników.
12. Analiza studium przypadku.
📌 Trener: Bernadetta Wilczyńska - Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu, gdzie pracowała z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pacjentami są osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z pacjentami doświadczającym przemocy w rodzinie, oraz prowadzi terapię z dziećmi krzywdzonymi, molestowanymi i po traumie. Od 2008 roku odbywa szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę na bieżąco superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.
📌 Cena: 399 zł
📌 Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat!
 
Więcej informacji:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia...
szkolenia@dcp.wroclaw.pl
tel. 71 332 36 70