Wydarzenie Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
 
Szkolenie ONLINE:
"DEPRESJA I ZACHOWANIA SUICYDALNE U NASTOLATKÓW - TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA."
📌 Termin szkolenia: 12.02.2021, godz. 9:00 - 16:00
📌 Miejsce szkolenia: Platforma ZOOM
📌 W trakcie szkolenia omówione zostanie dynamika zachowania suicydalnego oraz depresyjnego wśród nastolatków, czynniki ryzyka samobójstwa, strategie interwencji wobec samobójstwa, profilaktyka. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku.
📌 Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się interwencją kryzysową i pomocą psychologiczną młodzieży przejawiającymi objawy depresji i zachowaniami suicydalnymi. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii depresji u adolescentów, głównie mające zastosowanie w leczeniu u młodzieży. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi.
📌 Program szkolenia:
1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń.
Czynniki biologiczne, psychospołeczne.
2. Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej i terapii młodzieży.
3. Zaburzenia depresyjne u adolescentów.
4. Zachowania suicydalne u adolescentów.
5. Terapia poznawczo-behawioralna adolescentów z zaburzeniami depresyjnymi.
6. Interwencja kryzysowa wobec młodzieży w kryzysie suicydalnym.
a) Dynamizm samobójstwa.
b) Zachowania samobójcze - czynniki kliniczne, społeczne, osobiste.
c) Cechy charakterystyczne samobójstw dzieci i młodzieży.
d) Formularz Oceny Selekcyjnej - w odniesieniu do problematyki zagrożenia życia.
e) Strategie interwencji wobec samobójstwa.
f) Spotkanie postinterwencyjne.
g) Opieka nad dzieckiem i adolescentem po próbie samobójczej.
7. Techniki i narzędzia CBT w psychoterapii dzieci i młodzieży.
8. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa.
9. Analiza przypadków.
 
 
📌 Trener: Agnieszka Juszczyk-Mirek - psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta systemowy (certyfikat nr 112), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu w sprawach karnych - ofiar i sprawców gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych, w sprawach rodzinnych i cywilnych- związanych z metrykalną zmianą płci osób transseksualnych, o ubezwłasnowolnienie i w sprawach odszkodowawczych Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami okręgowymi i rejonowymi we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim, Katowicach, opolu, Łodzi, Warszawie. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalistycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej , Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Szkoła Psychoterapii CBT Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Seksuologia Kliniczna i Seksuologia Sądowa Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od przeszło 15 lat prowadzi warsztaty i szkolenia dla specjalistów pomocy psychologicznej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii mi.n w ramach Studium Psychologii Sądowej, oraz szkolenia dla sędziów i prokuratorów, biegłych sądowych z Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów OZSS z ośrodków w całej Polsce. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
 
📌 Cena: 399 zł
📌 Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat!
Więcej informacji:
https://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia...
szkolenia@dcp.wroclaw.pl
tel. 71 332 36 70