📣📣📣 Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych (w wieku 15-19 lat) do udziału w BEZPŁATNYCH 🤩 kursach, rozwijających kompetencje w obszarze języka angielskiego 🇬🇧. Kursy przyjmą postać zajęć online, trwających od 6 do 12 godzin. (w zależności od kursu). Wszystkie kursy prowadzone będą przez naszą doświadczoną Kadrę Akademicką z Instytutu Anglistyki i Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego! Zdobyta wiedza z całą pewnością okaże się przydatna podczas egzaminu maturalnego 📝, aplikowania na studia 🎓 czy poszukiwania pracy w przyszłości 💰.
Oferujemy Państwu aż cztery kursy:
1️⃣ **BRITISH ENGLISH VS. AMERICAN ENGLISH FOR TRAVELLING** - uczestnictwo w zajęciach pozwoli poznać różnice między brytyjskim i amerykańskim językiem angielskim, dotyczące w szczególności tematyki podróży. Podczas kursu poruszone zostaną 3 obszary nauki języka: słownictwo, literowanie oraz gramatyka.
2️⃣ **EMAILING VS. FORMAL CORRESPONDENCE** - w trakcie zajęć poznamy poprawne wzorce listu oraz maila, zostanie również przedstawiona różnica między sposobem pisania listu w języku angielskim i polskim. Podczas pisania korespondencji tradycyjnej jak i elektronicznej można natrafić na wiele pułapek; podczas spotkania dowiemy się jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ponadto zajęcia pozwolą na osłuchanie się z językiem angielskim na akademickim poziomie i zdobycie umiejętności niezbędnych w dzisiejszej gospodarce rynkowej.
3️⃣ **TELEPHONING** - w toku prowadzonych zajęć poznamy poprawne sposoby skutecznego komunikowania się przez telefon w języku angielskim, co w dzisiejszym środowisku gospodarczym, zwłaszcza w sytuacji rosnącej roli pracy i kontaktów zdalnych, pozwoli z sukcesem odnajdować się na rynku pracy i/lub w prowadzeniu własnej działalności.
4️⃣ **ENGLISH AND MODERN WORLD** - zajęcia dadzą możliwość osłuchania się z akademicką angielszczyzną i pomogą postawić pierwszy krok w drodze na studia wyższe. W czasach, gdy uczelnie wyższe w Polsce stają się miejscem spotkań studentów z różnych stron świata a coraz więcej zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, znajomość tego języka jest ogromnym atutem. Nasze wykłady rozwijają zdolność krytycznego myślenia, zachęcają do stawiania hipotez i wyciągania wniosków, poszerzają słownictwo, oferują praktykę rozumienia ze słuchu i wspierają wszechstronny rozwój językowy.